Vends Frilufts- og Naturskole

Solskib..

.Natuskolen på Nordvestfyn.

Solskib.

Kirkestræde 5, 5466 Asperup, Telefon: 2814 4003 -  E-mail:


 
.

Naturskolens Formål og Værdigrundlag
.

 • Frilufts- og naturvejledningen sker efter princippet om bæredygtighed
 • Frilufts- og naturskolen henvender sig til alle
  .

 • Frilufts- og naturskolen tilbyder aktiviteter målrettet mennesker med særlige behov
  .

 • Der er særligt fokus på at medvirke til positive oplevelser i naturen, og på at dyrke forudsætningerne for sundhed, læring og udvikling via aktiviteter i naturen
  .

 • Formidlingen tager primært udgangspunkt i det nord-vestfynske natur- og kulturlandskab
  .

 • Skolen arbejder med netværksdannelse

Til lands


Til vands

Vends Frilufts- og Naturskole (VFN) er Nordvestfyns naturskole-tilbud.
.
VFN tilbyder frilufts- og naturvejledning på mange planer og med vidt forskellige mål.
.
Naturskolen henvender sig til alle, som vil have oplevelser, læring og rekreation i naturen.
.
Vores målgrupper er såvel skoler og institutioner som firmaer, turister, dagplejere og private.
.
Vi repræsenterer en stor og bred erfaring og kompetence inden for natur og friluftsliv, praktisk som pædagogisk.
.
Ligesom vi har stor erfaring med kursusvirksomhed.


Pædagogik
.

I Vends Frilufts- og Naturskole (VFN) mener vi, at det er vigtigt, at mennesker får positive oplevelser i naturen.

Derfor laver vi ikke grænseoverskridende aktiviteter. Vi sætter i stedet fokus på at motivere til udvidelse af grænser.
.

 

Udvikling
.

VFN er i fortsat udvikling og ønsker at udvikle sig i samspil med de lokale borgere/brugere på Nordvest-fyn og andre steder.

Kontakt os derfor gerne med nye ideer eller ønsker, som kan medvirke til at vores tilbud løbende bliver justeret og fortsat er så optimale som muligt.
.

Mobilitet
.

For at kunne udnytte de mange forskellige muligheder for oplevelse, læring og rekreation,
som naturen på Nordvestfyn byder på, er VFN opbygget som en mobil naturskole.

Vores ide er at natur og friluftsvejledningen kan ske i brugernes nære natur eller der, hvor den aktuelle aktivitet bedst lader sig udføre med det største udbytte.
 


Undervands
.

     Ring eller skriv til os og få et tilbud !